ข้อควรรู้ในการใช้งานขวดวิปปิ้งครีม

ข้อควรรู้ในการใช้งานขวดวิปปิ้งครีม

ข้อควรรู้ในการใช้งานขวดวิปปิ้งครีม
วิปครีม

ข้อควรรู้ในการใช้งานขวดวิปปิ้งครีม

1. ขวดวิปปิ้งครีมและหลอดแก๊สเป็นอุปกรณ์อัดแรงดัน ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวัง ในการใช้งาน
2. ห้ามนำอุปกรณ์ไปใช้กับชิ้นส่วนต่างยี่ห้ออื่นๆหรือผู้ผลิตอื่นๆ (ยกเว้นหลอดแก๊ส)
3. ห้ามทำการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ
4. ห้ามใช้ขวดวิปปิ้งครีมที่ชำรุดเสียหาย หากขวดวิปเปอร์ตกจากที่สูงให้งดใช้และส่งให้ ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบก่อนใช้งานอีกครั้ง
5. เก็บขวดวิปปิ้งครีมและหลอดแก๊สให้พ้นมือเด็ก
6. การซ่อมแซมขวดวิปปิ้งครีมเป็นหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
7. อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย ดังนั้นห้ามใช้ความรุนแรง ในการถอดและประกอบ
8. หากมีการอุดตันทำให้ฉีดครีมไม่ออกและยังมีแก๊สอยู่ภายในขวดปิ้งครีม ห้ามพยายาม เปิดฝาในขณะที่มีแก๊สค้างอยู่ ให้รอจนส่วนผสมข้างในนอนก้นแล้ววางขวดในแนวตั้ง หัวฉีดชี้ขึ้นข้างบนใช้ผ้าหนาๆคลุมหัวขวดวิปปื้งครีม และกดคันโยกหลายๆครั้งจนแก๊ส ระบายออกจนหมดไม่ได้ยินเสียงแก๊สไหลจึงค่อยเปิดฝาขวด
9. ห้ามแช่ขวดวิปปิ้งครีรมในช่องแช่แข็ง ควรแช่ช่องธรรมดาเท่านั้น
10.ห้ามใช้วัสดุมีคมล้างขวดวิปปิ้งครีม