วิธีสมัคร Food Delivery (Grab Food) เพิ่มยอดขายให้ร้านชานมไข่มุก

เดี๋ยวนี้ Food Delivery ก็กำลังได้รับความนิยม พฤติกรรมการสั่งอาหาร – ชานมไข่มุก ของลูกค้านับวันจะเริ่มเปลี่ยนไป อยู่บ้านอยู่ ที่ทำงาน หรือจะดึกแค่ไหนก็พร้อมจ่ายเงินสั่ง Delivery มาทานเพื่อความสะดวก ดังนั้นหนึ่งหน้าที่สำคัญของคนเป็นเจ้าของกิจการร้านชานมไข่มุกอย่างเราๆ คือ ช่องทางไหนที่มีลูกค้า มีโอกาสเพิ่มรายได้ให้ร้าน เราต้องพาสินค้าไปนำเสนอ 

วิธีขอใช้บริการเพื่อรับออเดอร์เดลิเวอรีของ Grab Food มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/merchant/food/ แล้วกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับเรา โดยเป็นการสมัครฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า

2. หลังจากกรอกรายละเอียดแล้ว ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อนัดหมายเซ็นเอกสารสัญญาให้เสร็จสิ้น

3. ทางร้านอาหารจะต้องส่งมอบเมนูอาหาร รายละเอียด และเอกสารต่างๆ เพื่อทำการอัพโหลดขึ้นทางหน้า App Grab Food โดยเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา ได้แก่

3.1ร้านค้าประเภทนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(โดยวันที่ออกหนังสือรับรองจะต้องไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน นับจาก วันที่มีผลบังคับใช้)
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญามิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือหรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3.2 ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชำชนของเจ้าของร้าน
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี)

ทั้งนิติบุคคลและร้านบุคคลธรรมดา หากมี ใบรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ก็สามารถแนบประกอบการส่งเอกสารด้วยได้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน

ข้อควรรู้เบื้องต้นกับการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Grab Food

 • GrabFood มีการเก็บค่าบริการรายเดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นจากยอดขายผ่านแกร็บฟู้ดเท่านั้น
 • และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเรียกเข้าแต่อย่างใด
 • ราคาอาหารใน Grab Food บางร้านจะมการบวกราคาเพิ่มทำให้ราคาหน้าร้านกับราคาใน App ไม่ตรงกัน
 • ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แกร็บฟู้ด โทร 02-021-2515 ทุกวัน 00 น. – 24.00 น.
 • ติดตามรายละเอียดที่ควรรู้อื่นๆ ได้ที่ https://help.grab.com/merchant/th-th/360001717951

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ร้านชานมไข่มุกที่เราเปิดก็สามารถรับเงินได้ทั้ง 2 ทางไม่ว่าจะเป็น แบบ Delivery หรือ หน้าร้าน และยังช่วยให้เพิ่มยอดขาย ให้กับร้านชานมไข่มุกของเราได้อีกด้วย