Tropical Delight

Tropical Delight
ส่วนผสม

  • ไซรัป สับปะรด 90 มล.
  • ไซรัป วานิลา 10 มล.
  • น้ำเปล่า 45 มล.
  • ไซรัป บลูพาราไดซ์ 15 มล.
    วิธีทำ
  • นำน้ำเปล่า 15 มล. มาผสมกับไซรัป บลูพาราไดซ์ แล้วนำมาปั่นผสมกับน้ำแข็งให้เข้ากัน เทใส่แก้วประมาณ 1/3ของแก้ว
  • นำน้ำเปล่า 30 มล.มาผสมกับไซรัป สับปะรด และไซรัป วานิลา แล้วนำมาปั่นผสมกับน้ำแข็งให้เข้ากัน
  • จากนั้นเทใส่แก้วที่มีส่วนผสมของไซรัป บลูพาราไดซ์ไว้แล้ว ตกแต่งตามใจชอบได้เลย