ใบชาผสมผงไมโล เมนูดึงยอดขายง่ายๆจาก bluemocha

ชากุหลาบไมโลดิบ

ส่วนผสม 1.ชากุหลาบ 4 ออนซ์ 2. น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ 3. ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ 4. นมสด 1.5-2 ออนซ์ 5. ผงไมโลดิบ

วิธีทำ : กรองใบชากุหลาบให้ได้ 4 ออนซ์ ละลาย น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ และนมสด คนให้เข้ากันจากนั้นเทลงแก้วที่มีน้ำเเข็ง จากนั้น ตักผงไมโลท็อปไว้ด้านบน

ชาอัญชันไมโลดิบ

ส่วนผสม 1.ชาอัญชัน 4 ออนซ์ 2. น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ 3. ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ 4. นมสด 1.5-2 ออนซ์ 5. ผงไมโลดิบ

วิธีทำ : กรองใบชาอัญชันให้ได้ 4 ออนซ์ ละลาย น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ และนมสด คนให้เข้ากันจากนั้นเทลงแก้วที่มีน้ำเเข็ง จากนั้น ตักผงไมโลท็อปไว้ด้านบน

ส่วนผสม 1.ชาเขียว 4 ออนซ์ 2. น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ 3. ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ 4. นมสด 1.5-2 ออนซ์ 5. ผงไมโลดิบ

วิธีทำ : กรองใบชาเขียวให้ได้ 4 ออนซ์ ละลาย น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ และนมสด คนให้เข้ากันจากนั้นเทลงแก้วที่มีน้ำเเข็ง จากนั้น ตักผงไมโลท็อปไว้ด้านบน