เครื่องชั่งดิจิตอล สำคัญขนาดไหนทำไมต้องใช้ในการทำกาแฟ

เครื่องชั่งดิจิตอล คืออะไร ? เครื่องชั่งดิจิตอล มีไว้ทำอะไร ? ช่วงนี้หลายคนหันมาทำกาแฟดื่มกันเองเยอะขึ้น เวลาไปตามร้านกาแฟ หรือดูวิดีโอเกี่ยวกับกาแฟ มักจะเห็นมืออาชีพ ชั่งกาแฟ หรือ shot กาแฟ ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล และจะเห็นว่าทำไมร้านกาแฟหลาย ๆ ร้านถึงนิยมใช้กัน เคยสงสัยกันไหมว่าเครื่องชั่งดิจิตอลนี่สำคัญขนาดไหน 

ทำไมต้องตวงชั่งกาแฟ หรือ shot กาแฟ ?

การที่ต้องตวงชั่งเมล็ดกาแฟ หรือ shot กาแฟ นั้นเป็นเพราะว่าการชงกาแฟให้ได้รสชาติที่เสถียร หรือการจะทำให้รสชาติกาแฟคงที่นั้นทำได้ยาก จึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน แม่นยำ ถึงจะได้รสชาติที่คงที่ แต่ถึงอย่างไรการจะกะปริมาณ หรือวัดน้ำหนักของกาแฟด้วยตาเปล่าให้ตรงตามสูตรนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งสามารถทำได้แต่ต้องใช้ความแม่นยำอย่างมาก ดังนั้นการจะทำกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่ ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการตวง ชั่งเมล็ดกาแฟ หรือการทำ shot กาแฟก่อน ถือเป็นการควบคุมคุณภาพอย่างนึง และทำให้กาแฟที่ทำออกมามีรสชาติคงเดิม 

เครื่องชั่งดิจิตอล

เครื่องชั่งดิจิตอล เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำกาแฟ

ตามปกติทั่วไปร้านที่ขายกาแฟจำพวก Espresso จะใช้แก้วตวงในการวัดปริมาตรของน้ำกาแฟ ซึ่งจะทำให้ตรงตามสูตรในการทำทุกครั้งอยู่แล้ว และลูกค้าเองก็จะได้กาแฟในปริมาณเท่าเดิมทุกครั้ง แต่ในบางครั้งแก้วตวงนั้นก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะขนาดมือ น้ำหนักมือ ของแต่ละคนไม่เท่ากัน การมองเส้นวัดก็ไม่เท่ากัน

การตวง และการชั่งกาแฟ โดยให้น้ำหนักที่ทำให้เกิดความแม่นยำได้มากกว่า และจะทำให้สามารถรับรู้ถึงความเข้มข้นของการสกัดกาแฟด้วย เช่น กาแฟ 2 แก้ว ปริมาตรเท่ากัน อาจมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันก็ได้ เนื่องจากน้ำกาแฟที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะมีน้ำหนักที่มากกว่า ซึ่งอาจะเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ระดับการบดเมล็ดกาแฟ การเทน้ำ ดังนั้น การชั่งให้ได้น้ำหนักกาแฟเท่ากันมากที่สุด จะสามารถควบคุมคุณภาพของกาแฟได้ทุกแก้ว กาแฟทุกแก้วที่ได้จะมีรสชาติใกล้เคียงกันที่สุด 

เครื่องชั่งดิจิตอล

เครื่องชั่งดิจิตอลมีดียังไง ?

 • มีความแม่นยำ รวดเร็ว มาตรวัดเป็นตัวเลข  และมีความละเอียดสูง มากกว่าการใช้เครื่องชั่งแบบเข็ม ที่ต้องสายตาในการวัดน้ำหนัก
 • มีฟังก์ชันในการใช้งานหลากหลาย ในบางรุ่นสามารถจับเวลาได้ 
 • สามารถกดปุ่ม tare / set zero เป็นการตัดน้ำหนักของภาชนะที่ใส่ออกได้ ไม่ต้องเสียเวลามาบวกลบทีหลัง 
 • แสดงหน่วยการชั่งที่หลากหลาย เช่น กรัม (g), ออนซ์ (oz), ปอนด์ (ib), กิโลกรัม (kg)

การเลือกเครื่องชั่งดิจิตอล 

 • ดูที่รายละเอียดของเครื่องชั่งทุกครั้งก่อนว่าชั่งน้ำหนักมากได้ที่สุดเท่าไหร่  โดยดูจากการใช้งานที่เราทำ และอย่าชั่งน้ำหนักเกิน spec ของเครื่องชั่งที่ระบุไว้ ซึ่งจะทำให้การชั่งครั้งต่อ ๆ ไป มีโอกาสที่ค่าน้ำหนักจะผิดเพี้ยน 
 • ดูความละเอียดของเครื่องชั่ง เช่น 1 g, 0.1 g,  0.01 g, 0.3 g เลือกตามความต้องการของความแม่นยำในการชงกาแฟ
 • หากต้องการทำกาแฟดริป แนะนำให้เครื่องชั่งมีตัวจับเวลา 
 • สามารถศึกษาฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เพราะบางฟังก์ชันหากเราไม่ได้เป็นประจำก็ไม่จำเป็นต้องเลือก
เครื่องชั่งดิจิตอล

เครื่องชั่งดิจิตอลจำเป็นต่อการทำกาแฟประเภทใดบ้าง

 • กาแฟ Espresso เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุด ถ้าต้องการความสมบูรณ์แบบในการทำกาแฟควรที่จะใข้ เพื่อให้กาแฟทุกแก้วมีความเข้มข้นใกล้เคยงกัน และสามารถใช้เฉพาะตอนเซ็ตค่า auto  ของการทำกาแฟได้ เนื่องจากบ้างร้านต้องทำกาแฟเป็นจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วน
 • กาแฟดริป แต่ละครั้งในการทำกาแฟ แม้ว่าจะตวงวัดหรือใช้เครื่องชั่งในการทำ ยังทำให้รสชาติมีความแตกต่างกัน เมื่อใช่เครื่องชั่งในการวัด และจับเวลาแล้วจะช่วยลดความต่างของรสชาติแต่ละแก้วได้ ซึ่งหากไม่ใช้เครื่องชั่งก็จะทำให้กาแฟรสชาติไม่เหมือนเดิม แต่กาแฟดริปยังคงแสดงเอกลักษณ์ของกระบวนการดริปให้เห็นอยู่
 • กาแฟ french press  เป็นการทำกาแฟที่ต้องอาศัยหลักการหนึ่งอย่าง เพื่อทำให้รสชาติยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากกระบวนการทำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย สัดส่วนของน้ำ และผงกาแฟ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตวงวัด
 • กาแฟ moka pot เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักน้อยที่สุด เนื่องจากการตวงน้ำจะใช้ขีดของอุปกรณ์ และผงกาแฟให้เต็มโถ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งในการทำ แต่หากอยากให้มีความแม่นยำมากขึ้นก็สามารถใช้การตวงได้
 • กาแฟ cold drip จะใช้เครื่องชั่งในการตวงผงกาแฟ และน้ำ ก่อนจะเริ่มปล่อยไว้ให้น้ำหยด เพื่อให้ได้กาแฟตามสัดส่วน เช่นเดียวกับ  french press  
 • กาแฟเวียดนาม นิยมในการตวงเป็นปริมาตรมากกว่า เพราะส่วนใหญ่มีการผสมนมข้นหวานอยู่แล้ว แต่ในกาแฟประเภทนี้แม้ชั่งตวงแต่ก็อาจโดนรสชาติของนมกลบกลิ่นกาแฟได้
 • กาแฟไซฟ่อน มีความเช่นเดียวกันกับ french press และ cold drip เนื่องจากต้องพึ่งสัดส่วนของน้ำ และผงกาแฟ ในการทำกาแฟ
 • กาแฟ aeopress มีความจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับ syphon, cold drip และ  french press เนื่องจากต้องพึ่งสัดส่วนของน้ำและผงกาแฟ ในการทำกาแฟ 
เครื่องชั่งดิจิตอล

เห็นแล้วใช่ไหมว่า เครื่องชั่งดิจิตอลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำกาแฟ เพราะมีความแม่นยำสูงกว่าเครื่องชั่งแบบเข็ม รวมถึงการตวง หรือ shot กาแฟ จะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และรสชาติของกาแฟได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีก็จะช่วยให้กาแฟมีคุณภาพมากขึ้นไปอีก 

หากคุณกำลังมองหาเมล็ดกาแฟที่ดี  ใบชาคุุณภาพ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบรนด์ bluemochatea ของเรามีให้ท่านเลือกมากมาย รับรองว่าหากซื้อไปทำเมนูของร้าน จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ทางร้านพุ่งกระฉูดแน่นอน และนอกจากนี้ทางเรายังรับผลิตชา OEM  ทั้งนี้สามารถดูสูตรชง หรือจะแวะอ่านบทความเพิ่มเติมก็ได้

@media screen { .hide-on-screen { display: none; } }

ชา เขียว มะลิ เป็น ใบ ชา อู่ หลง อบ กับ กลิ่น ดอก มะลิ มี ความ หอม กลิ่น ดอก มะ ลิ ผสม กับ ความ เข้ม ชา เขียว แท้ๆ ผ่าน กรรม วิ ธี การ หมัก และ บ่ม ตาม กาล เวลา ที่ เหมาะ สม ชา เขียว มะ ลิ ของ Bluemocha เป็น ชา ที่ ทุก คน สา มา รถ สัม ผัส ความ หอม ได้ ตั้ง แต่ ครั้ง แรก ที่ ชง และ รับ รู้ รส ชาติ ตั้ง แต่ ครั้ง แรก ที่ ดื่ม เหมาะ สำ หรับ ชง ใส่ กับ นม หรือ ชง แบบ เย็น สา มา รถ ชง ได้ทั้ง ถุงกรอง และ ขาย ชา เชียงใหม่ ชาไข่มุก สูตร ต้นตำหรับ หอม อร่อย ได้ กลิ่น ช้า ไต้หวัน แท้ๆ เปิดร้าน ชา กาแฟ ชา เขียว ชาไต้หวัน ชานมไข่มุก ชาไทย เปิด ร้าน ชาไข่มุก